Älvsysssels Vård har sitt säte i på Orust i vackra Bohuslän. Därav namnet Älvsyssels som är ett äldre namn på södra Bohuslän. Vi är två stycken utbildade intensivvårdssjuksköterskor tillsammans har vi många års erfarenhet av akutsjukvård. I bolaget jobbar också Tommy som har lång erfarenhet ifrån olika riskmoment inom arbetslivet.

Vi på Älvsyssels Vård vill öka antalet personer som kan rädda liv vid plötslig hjärtstopp. Vår önskan är att om 3 år skall vi ha ökat antalet personer som kan
HLR med hjärtstartare med 50 %.
Vi skulle vilja bidra med att så många som möjligt har tillgång till HLR-kunskap och hjärtstartare i sin närmiljö.
Det betyder att vi måste börja tänka på att ha en egen hjärtstartare i hemmet.
Det är möjligt för alla!