Kia

Kia är färdigutbildad intensivvårdssjuksköterska sedan 2003. Kia har arbetat med svårt akuta hjärtsjuka patienter sedan 1999. Hon är utbildad inom hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsjukvård. Hon är HLR-instruktör i vuxen HLR, S-HLR, D-HLR och A-HLR.