Tommy

Tommy är utbildad inom produktionsteknik och har arbetat som driftledare. Han har lång erfarenhet av vilka olika riskmoment som kan förekomma på en arbetsplats. Tommy är utbildad instruktör inom första hjälpen enligt HLR-rådets senaste riktlinjer som stödjer sig på arbetsmiljölagen (AFS 1999:7).