Information om första hjälpen kursen.

På kursen får du lära dig hur du ska agera om en olycka inträffar. Vi
specialanpassar kursen efter dina önskemål och de riskmoment som finns på din arbetsplats. I varje kurs ingår HLR-rådets obligatoriska delar samt de specifika delar som vi kommer överens om och som rör just din arbetsplats. Vi tränar på att ge hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Du får träna på luftvägsstopp här använder vi övningsvästen Act Fast. Du får lära dig att lägga första förband. Om du jobbar med el så lär vi dig hur du agerar vid en elolycka. Finns risker för brännskador så som vid heta arbeten får du lära dig om brännskadeförband samt brännskadeGel.

Vi jobbar utifrån L-ABC där:

L = livsfarligt läge

A = Andning

B = Blödning

C= Chock